محتوا: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
پس زمینه: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
الگو: Blank Waves Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
به پشتیبانی اپن کارت فارسی خوش آمدید

بازدیدکننده گرامی به انجمن اپن کارت فارسی خوش آمدید،

برای دانلود اپن کارت فارسی و افزونه های منتشر شده به وب سایت ما مراجعه نمایید و برای استفاده از امکانات انجمن پشتیبانی اپن کارت فارسی ثبت نام نمایید.

پشتیبانی نسخه 1.5

پشتیبانی برای اپن کارت نسخه 1.5

انجمن ها

 1. مشکلات مرتبط با قالب

  در صورتی که سوال یا مشکلی با قالب اپن کارت نسخه 1.5 دارید، می توانید در اینجا مطرح نمایید

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 2. مشکلات مرتبط با افزونه ها

  در صورتی که با افزونه های اپن کارت نسخه 1.5 مشکلی دارید می توانید در اینجا مطرح نمایید

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 3. سوالات عمومی

  سوالات خود درباره اپن کارت نسخه 1.5 را در اینجا بپرسید

  14
  ارسال