محتوا: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
پس زمینه: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
الگو: Blank Waves Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
به پشتیبانی اپن کارت فارسی خوش آمدید

بازدیدکننده گرامی به انجمن اپن کارت فارسی خوش آمدید،

برای دانلود اپن کارت فارسی و افزونه های منتشر شده به وب سایت ما مراجعه نمایید و برای استفاده از امکانات انجمن پشتیبانی اپن کارت فارسی ثبت نام نمایید.

درخواست معرفی افزونه

در صورتی که نیاز به هرگونه افزونه یا ماژول برای نسخه 2 دارید، می توانید در این بخش مطرح نمایید.

20 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. ماژول چند فروشندگی

  • 1 پاسخ
  • 46 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 357 نمایش ها
 2. ورود پاپ آپ

  • 1 پاسخ
  • 294 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 284 نمایش ها
 3. پرداخت وجه دلخواه

  • 1 پاسخ
  • 538 نمایش ها
 4. حذف سبد خرید

  • 1 پاسخ
  • 479 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 383 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 301 نمایش ها
 5. ماژول اینستاگرام

  • 1 پاسخ
  • 488 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 351 نمایش ها
 6. گذاشتن لوگوی بانکها

  • 1 پاسخ
  • 397 نمایش ها
 7. لینک محصولات دانلودی

  • 1 پاسخ
  • 554 نمایش ها
 8. ریدایرکت خطا

  • 1 پاسخ
  • 411 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 491 نمایش ها
 9. امکان چند فروشندگی

  • 1 پاسخ
  • 1,122 نمایش ها
 10. نمایش عکس زیردسته ها

  • 1 پاسخ
  • 486 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,103 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 810 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,054 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 920 نمایش ها