درخواست معرفی افزونه

در صورتی که نیاز به هرگونه افزونه یا ماژول برای نسخه 2 و 3 دارید، می توانید در این بخش مطرح نمایید.

21 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 563 نمایش ها
 1. ماژول چند فروشندگی

  • 1 پاسخ
  • 367 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 587 نمایش ها
 2. ورود پاپ آپ

  • 1 پاسخ
  • 475 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 456 نمایش ها
 3. پرداخت وجه دلخواه

  • 1 پاسخ
  • 715 نمایش ها
 4. حذف سبد خرید

  • 1 پاسخ
  • 700 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 553 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 441 نمایش ها
 5. ماژول اینستاگرام

  • 1 پاسخ
  • 668 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 491 نمایش ها
 6. گذاشتن لوگوی بانکها

  • 1 پاسخ
  • 557 نمایش ها
 7. لینک محصولات دانلودی

  • 1 پاسخ
  • 720 نمایش ها
 8. ریدایرکت خطا

  • 1 پاسخ
  • 556 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 623 نمایش ها
 9. امکان چند فروشندگی

  • 1 پاسخ
  • 1,315 نمایش ها
 10. نمایش عکس زیردسته ها

  • 1 پاسخ
  • 625 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,390 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,045 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,379 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,186 نمایش ها