محتوا: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
پس زمینه: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
الگو: Blank Waves Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
به پشتیبانی اپن کارت فارسی خوش آمدید

بازدیدکننده گرامی به انجمن اپن کارت فارسی خوش آمدید،

برای دانلود اپن کارت فارسی و افزونه های منتشر شده به وب سایت ما مراجعه نمایید و برای استفاده از امکانات انجمن پشتیبانی اپن کارت فارسی ثبت نام نمایید.

درخواست معرفی افزونه

در صورتی که نیاز به هرگونه افزونه یا ماژول برای نسخه 2 دارید، می توانید در این بخش مطرح نمایید.

19 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 91 نمایش ها
 1. ورود پاپ آپ

  • 1 پاسخ
  • 170 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 168 نمایش ها
 2. پرداخت وجه دلخواه

  • 1 پاسخ
  • 383 نمایش ها
 3. حذف سبد خرید

  • 1 پاسخ
  • 295 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 258 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 195 نمایش ها
 4. ماژول اینستاگرام

  • 1 پاسخ
  • 372 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 238 نمایش ها
 5. گذاشتن لوگوی بانکها

  • 1 پاسخ
  • 288 نمایش ها
 6. لینک محصولات دانلودی

  • 1 پاسخ
  • 461 نمایش ها
 7. ریدایرکت خطا

  • 1 پاسخ
  • 303 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 362 نمایش ها
 8. امکان چند فروشندگی

  • 1 پاسخ
  • 920 نمایش ها
 9. نمایش عکس زیردسته ها

  • 1 پاسخ
  • 398 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 850 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 632 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 770 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 746 نمایش ها