محتوا: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
پس زمینه: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
الگو: Blank Waves Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
به پشتیبانی اپن کارت فارسی خوش آمدید

بازدیدکننده گرامی به انجمن اپن کارت فارسی خوش آمدید،

برای دانلود اپن کارت فارسی و افزونه های منتشر شده به وب سایت ما مراجعه نمایید و برای استفاده از امکانات انجمن پشتیبانی اپن کارت فارسی ثبت نام نمایید.

درخواست معرفی افزونه

در صورتی که نیاز به هرگونه افزونه یا ماژول برای نسخه 2 دارید، می توانید در این بخش مطرح نمایید.

20 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. ماژول چند فروشندگی

  • 1 پاسخ
  • 45 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 357 نمایش ها
 2. ورود پاپ آپ

  • 1 پاسخ
  • 294 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 283 نمایش ها
 3. پرداخت وجه دلخواه

  • 1 پاسخ
  • 537 نمایش ها
 4. حذف سبد خرید

  • 1 پاسخ
  • 478 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 382 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 299 نمایش ها
 5. ماژول اینستاگرام

  • 1 پاسخ
  • 487 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 349 نمایش ها
 6. گذاشتن لوگوی بانکها

  • 1 پاسخ
  • 396 نمایش ها
 7. لینک محصولات دانلودی

  • 1 پاسخ
  • 553 نمایش ها
 8. ریدایرکت خطا

  • 1 پاسخ
  • 410 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 490 نمایش ها
 9. امکان چند فروشندگی

  • 1 پاسخ
  • 1,121 نمایش ها
 10. نمایش عکس زیردسته ها

  • 1 پاسخ
  • 484 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,102 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 809 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,053 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 918 نمایش ها