محتوا: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
پس زمینه: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
الگو: Blank Waves Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
به پشتیبانی اپن کارت فارسی خوش آمدید

بازدیدکننده گرامی به انجمن اپن کارت فارسی خوش آمدید،

برای دانلود اپن کارت فارسی و افزونه های منتشر شده به وب سایت ما مراجعه نمایید و برای استفاده از امکانات انجمن پشتیبانی اپن کارت فارسی ثبت نام نمایید.

دریافت افزونه ها

کلیه افزونه های موجود برای اپن کارت نسخه 1.5 را در این بخش می توانید مشاهده نمایید.

22 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 355 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 564 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 465 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 424 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 489 نمایش ها
 1. ویرایشگر متن اپن کارت

  • 0 پاسخ
  • 472 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 435 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 539 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 413 نمایش ها
 2. ماژول جستجو آجاکس سریع

  • 0 پاسخ
  • 634 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 403 نمایش ها
 3. ماژول منو سفارشی بالا

  • 0 پاسخ
  • 646 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 427 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 418 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 422 نمایش ها
 4. ماژول منو هوشمند

  • 0 پاسخ
  • 557 نمایش ها
 5. ماژول تولیدکنندگان

  • 0 پاسخ
  • 343 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 569 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 623 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 584 نمایش ها
 6. ماژول نمایش اخبار

  • 0 پاسخ
  • 378 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 848 نمایش ها