محتوا: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
پس زمینه: Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
الگو: Blank Waves Notes Sharp Wood Rockface Leather Honey Vertical Triangles
به پشتیبانی اپن کارت فارسی خوش آمدید

بازدیدکننده گرامی به انجمن اپن کارت فارسی خوش آمدید،

برای دانلود اپن کارت فارسی و افزونه های منتشر شده به وب سایت ما مراجعه نمایید و برای استفاده از امکانات انجمن پشتیبانی اپن کارت فارسی ثبت نام نمایید.

opencartfarsi

ویکیومد نمایش منو به صورت ثابت

1 ارسال در این موضوع

ویکیومد نمایش منو به صورت ثابت نسخه 1.5


با استفاده از این ماژول ویکومد می توانید منو آبشاری قالب را به هنگام مرور صفحه در بالا نگه دارید.


به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر