آموزش نصب و ارتقا

آموزش های منتشر شده در مورد نصب و بروزرسانی اپن کارت نسخه 1.5 را می توانید در اینجا مشاهده نمایید.