مشکلات مرتبط با افزونه ها

در صورتی که با افزونه های اپن کارت نسخه 1.5 مشکلی دارید می توانید در اینجا مطرح نمایید