درخواست معرفی افزونه

در صورتی که نیاز به هرگونه افزونه یا ماژول برای نسخه 2 و 3 دارید، می توانید در این بخش مطرح نمایید.

21 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 651 نمایش ها
 1. ماژول چند فروشندگی

  • 1 پاسخ
  • 433 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 644 نمایش ها
 2. ورود پاپ آپ

  • 1 پاسخ
  • 515 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 495 نمایش ها
 3. پرداخت وجه دلخواه

  • 1 پاسخ
  • 757 نمایش ها
 4. حذف سبد خرید

  • 1 پاسخ
  • 756 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 606 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 488 نمایش ها
 5. ماژول اینستاگرام

  • 1 پاسخ
  • 715 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 537 نمایش ها
 6. گذاشتن لوگوی بانکها

  • 1 پاسخ
  • 584 نمایش ها
 7. لینک محصولات دانلودی

  • 1 پاسخ
  • 753 نمایش ها
 8. ریدایرکت خطا

  • 1 پاسخ
  • 589 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 657 نمایش ها
 9. امکان چند فروشندگی

  • 1 پاسخ
  • 1,357 نمایش ها
 10. نمایش عکس زیردسته ها

  • 1 پاسخ
  • 674 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,444 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,099 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,463 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,244 نمایش ها