درخواست معرفی افزونه

در صورتی که نیاز به هرگونه افزونه یا ماژول برای نسخه 2 و 3 دارید، می توانید در این بخش مطرح نمایید.

21 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 1,239 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,459 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,096 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,439 نمایش ها
 1. نمایش عکس زیردسته ها

  • 1 پاسخ
  • 671 نمایش ها
 2. امکان چند فروشندگی

  • 1 پاسخ
  • 1,352 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 654 نمایش ها
 3. ریدایرکت خطا

  • 1 پاسخ
  • 587 نمایش ها
 4. لینک محصولات دانلودی

  • 1 پاسخ
  • 750 نمایش ها
 5. گذاشتن لوگوی بانکها

  • 1 پاسخ
  • 579 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 533 نمایش ها
 6. ماژول اینستاگرام

  • 1 پاسخ
  • 709 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 483 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 599 نمایش ها
 7. حذف سبد خرید

  • 1 پاسخ
  • 751 نمایش ها
 8. پرداخت وجه دلخواه

  • 1 پاسخ
  • 752 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 492 نمایش ها
 9. ورود پاپ آپ

  • 1 پاسخ
  • 507 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 634 نمایش ها
 10. ماژول چند فروشندگی

  • 1 پاسخ
  • 429 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 648 نمایش ها