سوالات و مشکلات نصب و ارتقا

در صورتی که در نصب یا بروزرسانی اپن کارت نسخه 2 و 3 با مشکلی مواجه شده اید، می توانید در اینجا مطرح نمایید.