دریافت افزونه ها

کلیه افزونه های موجود برای اپن کارت نسخه 1.5 را در این بخش می توانید مشاهده نمایید.

22 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 1,057 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,840 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,507 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,145 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,685 نمایش ها
 1. ویرایشگر متن اپن کارت

  • 0 پاسخ
  • 1,617 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,449 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,617 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,427 نمایش ها
 2. ماژول جستجو آجاکس سریع

  • 0 پاسخ
  • 1,696 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,483 نمایش ها
 3. ماژول منو سفارشی بالا

  • 0 پاسخ
  • 1,898 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,168 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,300 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,467 نمایش ها
 4. ماژول منو هوشمند

  • 0 پاسخ
  • 1,523 نمایش ها
 5. ماژول تولیدکنندگان

  • 0 پاسخ
  • 1,289 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,564 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,622 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,506 نمایش ها
 6. ماژول نمایش اخبار

  • 0 پاسخ
  • 1,268 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,964 نمایش ها